Home

plaatje3

AV BEELDVERTALING

AV Beeldvertaling is het tekst- en onderzoeksbureau van Aukje Vergeest. Het bureau levert heldere teksten over beeldende kunsten in de brede zin van het woord en in velerlei vormen: essays, artikelen, tentoonstellingsteksten, audiotours en scripts.

AV Beeldvertaling kan worden ingezet voor onderzoek, publicaties, tentoonstellingen, films en websites. Ook verzorgt AV Beeldvertaling tekstredactie voor onder meer personeelsbladen, websites en publicaties.